Daniela & Tonatiuh

WALLPAPER

WALLPAPER
  • WALLPAPER
  • WALLPAPER
  • WALLPAPER
  • WALLPAPER
  • WALLPAPER

Wallpaper Octobre 2013
Photos Daniela Droz & Tonatiuh Ambrosetti
Model Edison K @ Scout Model
Hair Arnaud Buchs
Photography assistant Dino Berguglia